Do you want to act sustainably when buying furniture?

We geven niet alleen om onze producten, maar ook om het hele productieproces. Ons hout is zorgvuldig geselecteerd en komt alleen uit duurzaam beheerde bossen. Omdat plantages worden geëxploiteerd door rotatie en nieuwe bomen onmiddellijk worden geplant, is er geen ontbossing en is continuïteit gegarandeerd. Verder werken wij uitsluitend met FSC® & PEFC ™ gecertificeerd hout. Wij ondersteunen het idee van een circulaire economie waarin grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt met zo min mogelijk gebruik van energie en transport.
Maar wanneer u zoveel verschillende opties hebt, kan het moeilijk zijn om een ​​overzicht te krijgen van wat ze werkelijk zijn. Dat is waarom wij samenwerken met de Greenmission en u help om groenere meubels te kopen met de kleinst mogelijke klimaatvoetafdruk.

Duurzaamheid een integraal onderdeel van ons DNA met ons eigen bos in de Nederlandse achtertuin en met herbebossing als kernprincipe. 

 

 

CO₂-NEUTRAL WORKPLACE +

Doordat wij al gebruik maakte van PFEC gecertificeerd houtsoorten zijn wij er zeker van dat bomen weer teruggeplant worden en materiaal niet verloren gaat. Maar dat is in onze ogen nog niet voldoende. Wij willen ook de CO2 uitstoot compenseren en het liefst meer teruggeven dan er gebruikt is dit om een stevig fundament te creëren voor volgende generaties.

Voorbeeld:
Voor het kunnen produceren van 1 TAB Workstation waar tenminste 6 medewerkers aan kunnen werken is ongeveer 150-250 kg CO2 uitgestoten.

Daarom zetten wij de Co2 belasting van het produceren van 1 TAB Workstation om in een factor wat overeenkomt met 5 bomen.
Bomen zijn zeer geschikt om CO2-uitstoot te compenseren. Een gemiddelde boom kan in een jaar ongeveer 20 kg CO2-uitstoot opnemen (compenseren) in zijn biomassa. 
Er zijn namelijk vrijwel geen effectievere manieren om CO2 uit de lucht op te vangen dan via bomen.

1,5 boom geeft een CO2 reductie van 150 kg in 30 jaar.

(verder aanvullen, compressie aarde/ C02)WE DONATE 5 TREES FOR EVERY TAB WORKSTATION

Met het aanschaffen van een van onze TAB Workstations kunt u uw eigen bijdrage leveren om het bos in Nederland te vergroten, te onderhouden en extra CO2 te compenseren. 

(aanvullen)

BUY MORE TREES

Uiteraard is het ook mogelijk om meer bomen bij ons bij te bestellen. Want hoe meer bomen....
(Aanvullen)
RECEIVE PLANT COORDINATES

Na aankoop van uw TAB Workstation ontvangt u van ons binnen een maand de coordinaat gegevens van uw bomen.
Wij werken nauw samen met de Nederlandse 'Den Mulder Boomteelt' uit Limburg.
Zij verzorgen de aanplant en verzorging van de bomen in ons private bos gelegen tegen de Duitse grens in Limburg. 
De grond die wij in ons beheer hebben is gelokaliseerd op ****.
Dit bos is open en voor iedereen vrij toegankelijk om deze te bezoeken en te genieten....

Het daadwerkelijk planten van de bomen vindt in het voorjaar en in het najaar plaats.
Uiteraard kunnen u en uw medewerkers aanwezig zijn bij de aanplant en dit met eigen
ogen aanschouwen.

Voor het inplannen van een afspraak stuurt u ons een mail: greenmission@spell-online.com
Geef daarbij uw factuurnummer/ of projectnummer van uw TAB Workstation aan ons door en met hoeveel medewerkers u de aanplant wenst te bezoeken.

(Tevens ontvangt u van ons een certificaat waarop uw persoonlijke boom coordinaten vermeld staan. Twijfel)

VISIT THE PLANTING 


WHY NECESSARY

Zo’n 12 procent van de wereldwijde broeikasgasemissies (waaronder CO₂) zijn afkomstig van ontbossing of de verslechterde staat van bossen.
CO₂ is een gas dat in onze atmosfeer voorkomt. We hebben het nodig om de aarde te verwarmen. CO₂ is opgeslagen in fossiele brandstoffen (aardolie, steenkolen, aardgas) en komt vrij bij het verbranden hiervan. Doordat er tegenwoordig tevéél wordt uitgestoten warmt de aarde teveel op, het zogenoemde broeikaseffect.
Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels). De zuurstof geven ze af aan de lucht. Bomen slaan vooral extra CO2 op als ze groeien. De CO2 wordt dan vastgelegd in de toenemende biomassa van de boom. Zodra ze volgroeid zijn, slaan bomen geen extra CO2 meer op (ze zetten nog wel CO2 uit de lucht om in onder andere zuurstof). De CO2 die ze in de groeifase hebben opgeslagen, blijft wel in de boom. 

Naast het compenseren van Co2 bieden bomen ook huisvesting aan een grote verscheidenheid aan insecten wat de dierenvoedselketen bevorderd.
Daarnaast zorgen bomen voor de zuivering van ons grondwater en het vasthouden van regenwater aan het grondoppervlak.
GOAL

Ons doel is om zoveel mogelijk bomen in Nederland te kunnen planten en meer te kunnen teruggeven dan er is verbruikt in het productieproces en zodoende een bijdrage aan de klimaatomslag te bewerkstellig. Er zijn natuurlijk meer mooie initiatieven op dit gebied, maar wij hebben bewust voor een Nederlandse locatie gekozen.
Dit om de mogelijkheid te bieden het groeiproces fysiek te kunnen volgen en de betrokkenheid te vergoten.


GREEN MISSION LOGO

Ons Green Mission initiatief is te herkennen aan het onderstaande logo.
Wanneer u dit logo afgebeeld ziet bij een van onze producten kunt u er zeker van zijn dat wij na aankoop van uw product het 'Green Mission' forest verder zullen aanplanten.
Stuur ons voor de coordinaten van uw aanplant een mail naar het volgende e-mailadres:

greenmission@spell-online.com